Den styrkede læreplan

Efterår

Krav om udarbejdelse af Den styrkede læreplan

“Alle kommunale, selvejende og udliciterede daginstitutioner, privatinstitutioner og puljeordninger skal udarbejde en pædagogisk læreplan, ligesom den kommunale dagpleje og den private dagpleje (§ 21, stk. 2 og 3) skal udarbejde en pædagogisk læreplan”

Hvem skal udarbejde den pædagogiske læreplan?

Alle daginstitutioner og dagplejen skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan udgør rammen for alle børns læring.

§

Formålet med, at den pædagogiske læreplan skal udarbejdes lokalt, er, at det enkelte dagtilbud ved udarbejdelse af læreplanen kan tage højde for de lokale forhold såsom den konkrete børnegruppes sammensætning (aldre, køn, handikap, kulturelle forskelle, familiebaggrunde mv.), dagtilbuddets geografiske placering, de fysiske faciliteter mv.

Ud over kravet om, at den pædagogiske læreplan skal være skriftlig, er der ikke andre formkrav til læreplanen.

(Forarbejder til dagtilbudslovens § 8, stk. 1)

Her er link til vores styrkede læreplan.

Den styrkede læreplan 2021

Evaluering af arbejdet med læreplanen i Christianshavns Asyl 2022-2023

Her er link til rammeaftalen:

Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold