Vi lægger vægt på

Høj faglighed

Vi stræber efter at skabe en institution af høj kvalitet, hvor børnene skal have tryghed, udfordringer og mulighed for leg, udvikling læring og dannelse.

Hver fredag fra kl. 12-13 holder det uddannede personale pædagogisk forum. Dette er et forum hvor vi giver plads til refleksion over vores pædagogiske virke. På den måde sikre vi os at vores tanker, teori og praksis hænger sammen. Vi lægger vægt på at have en høj faglighed i Christianshavns Asyl, dette opnås b.la. gennem pædagogisk forum og ved, at vores personale løbende bliver opkvalificeret igennem udviklingsarbejde.

Vores personalegruppe består af et flertal af pædagoger som er med til at sikre høj  faglighed, dette er kendetegnet for Christianshavns Asyl. Vi har en stabil personalegruppe som har bidraget til at huset i dag fremstår som en veludviklet daginstitution.

I fællesskabet bestræber vi os hver dag på at børnene får en god og tryg hverdag fyldt med leg, oplevelser og læring.

Vi er en uddannelsesinstitution som modtager pædagogstuderende og pædagogassistentstuderende (PAU). Dette beriger husets faglighed, da vi skal kunne begrunde vores pædagogiske arbejde ud fra studerendes spørgsmål og de studerende bringer de faglige diskussioner som uddannelsesstederne beskæftiger sig med til os.

Vi samarbejder med UCC Pædagoguddannelsen Storkøbenhavn hvor vi en gang om året får udenlandske studerende i tredages praktik. De er på et årligt internationalt “Myths & Fairy Tales” kursus.

Spilleregler

I slutningen af 2006 har ledergruppen i de 9 institutioner under Netværket Asylselskabet søgt om bevilling fra Familiestyrelsen til et projekt, der skulle styrke samarbejde og kommunikation mellem forældre og personale. Dette til gavn for alle børn, især de mest udsatte.

Projektet blev gennemført med film som processkaber. Projektet blev kaldt ” 9 FILM” som står for: Forældre, Institution, Ledere og Medarbejdere.

Processen lever videre i de 9 institutioner med de 5 spilleregler som blev til under projektet. Spillereglerne: omsorg, humor, anerkendelse, nærvær og engagement. Kort sagt O´HANE.

På den måde har O´HANE tilført en ny dimension i vores arbejde, nemlig et fagligt fællesskab med de 9 institutioner under Netværket Asylselskabet.