Aflevering og afhentning

Husk altid at sige goddag til personalet, når I afleverer jeres barn. Det er vigtigt, at vi ved hvem der er mødt. Vi overtager ansvaret for barnet, når det er afleveret til personalet. Det er meget individuelt, hvordan børnene siger farvel til deres forældre. Nogle vil vinke med en voksen, andre vil helst klare det selv. Sig endelig til hvis der er noget vi ikke er opmærksomme på i forbindelse med afleveringen af barnet.

Sig farvel, når I går og fortæl jeres barn, hvornår I kommer og henter det. Hvis jeres barn er meget ked af, at I skal gå, så sig alligevel konsekvent farvel. Vi ved, at det ikke er rart at forlade sit barn på den måde, men I er altid velkomne til at ringe og høre, hvordan det går – som regel er situationen hurtigt glemt i samværet med de andre børn og voksne.

Hvis det er en anden end jer forældre, der henter barnet, er det meget vigtigt at personalet ved besked enten mundligt eller skriftligt i AULA.

Det er en god ide at fortælle personalet, hvis der er forandringer, begivenheder eller andet i hjemmet som kan have indflydelse på barnet og dets humør. Så er vi bedre i stand til at tage de rette hensyn til barnet.

Det er også vigtigt at I siger farvel, når I forlader institutionen med jeres barn, så vi ved hvem der er gået.

OBS Husk at tjekke ind og ud på AULA