Børnehaven

Børnehaven

Vildbassernes børn er ca. 4-6 år og deres stue er i stueetagen.
Hver dag kører vores bus på tur. Børnegrupperne er skiftevis afsted og hver uge bliver der lavet en ugeplan, hvori det fremgå hvem der skal afsted og hvorhen turen går til.

Minibus
I børnehaven har vi en minibus som kører ud på tur hver dag, den kan rumme 12 børn. Der er altid to voksne med i bussen.
Børnene er meget selvhjulpne – de kender rutinerne og pakker selv deres rygsæk med drikkedunken mm. til dagens tur.

Sikkerhed i bussen
I bussen er sikkerheden høj, alle er spændt fast med lovpligtige seler. I bussen gælder der få, men vigtige regler udover det sædvanlige. Det er forbudt at lege med sikkerhedsselerne, råbe, sparke hinanden og have legetøj med.

Hvor tager vi hen med bussen
Vi føler os meget privilegerede, fordi vi har den store frihed i det pædagogiske arbejde med børnene til at tage hvorhen vi har lyst. Vi har uendelige mange muligheder for at komme på tur og arbejde meget varieret med vores pædagogiske mål. Det er meget forskelligt, hvor vi kører hen med bussen, men ofte går turen til skoven, stranden eller besøg på forskellige naturskoler samt legepladser.

Børnenes lege i naturen får deres forestillingsevner, opfindsomhed og kunnen til at nå nye højder. Når børnene har mulighed for at være i, sanse og opleve naturen på alle årstider, i forskelligt vejr og landskaber, styrkes individuelle, såvel som kollektive kompetencer. Naturen er en enestående legeplads for både krop og sind, og når Vildbasse børnene leger i naturen, får fantasien og samværet med andre suveræne betingelser, og børnene udfordres på mange planer både kropsligt og mentalt. I skoven, i parker og ved stranden har børnene optimale muligheder for at udfoldelse sig. De kan klatrer, kravle og hoppe rundt – de kan bygge, skabe og konstruere og udforske materialer og teknikker. Vi er desuden så heldige at have et nært forhold til en rideskole – den besøger vi også med jævne mellemrum.

Aktiviteter
Nedenfor er en beskrivelse af forskellige aktiviteter, der indgår i dagligdagen i børnehaven. Mål og metoder kan endvidere ses i institutionens læreplan.

Skabende arbejde
Det skabende og kreative arbejde indgår som en stor del i børnehavens dagligdag lige fra tegne, male – til kartoffelskulptur og hjemmelavet modellervoks. Vi lægger vægt på at der altid er materialer til rådighed så børnene kan udfordre deres fantasi og kreative evner.
Projekter
Vi laver forskellige projekter hen over året både korte og længerevarende, dette er med til at skabe fordybelse og et bredt kendskab til lige netop det emne vi behandler – det kan være alt fra små dyr i skoven til rollelege.
Biblioteket/højtlæsning
Vi læser og hører historie ofte, og bruger biblioteket jævnligt til at supplere vores egen bogsamling
Trafikprojekt
Hvert år har vi blandet andet trafikprojekt, hvem er jeg, samt et skraldeprojekt, hvor børnene deltager i skraldeindsamlingen i nærmiljøet og samtidig arbejder med bæredygtighed og genanvendelse af skrald – vi ligger gerne vejen forbi genbrugsstationen med alt det indsamlet skrald.
Udeliv
Vi er ude mindst en gang om dagen – enten på vores egen legeplads, på volden eller på tur. Da det for os er dels et vigtigt læringsrum men også sundhedsskabende.
Vi bruger desuden også byen med alt hvad den kan tilbyde bl.a. museumsbesøg, teater, børnebiograf, biblioteker, parker, legepladser, kirker.
Praktiske gøremål
Vi lægger vægt på at børnene bidrager til fællesskabet og hjælper med dagligdagens praktiske gøremål som at dække bord, skære frugt ud, bage, vande blomster osv.

Dagens gang hos Vildbasserne
Denne struktur giver et overordnet billede, og bliver naturligvis ikke så slavisk fulgt, at vi ikke kan bryde tidsrammerne, hvis vi er på tur eller godt i gang med anden aktivitet.

Kl 07.00 – 08.00 Åbner institutionen og der er mulighed for morgenmad
Kl 9.15 Busbørnene skal være i institutionen – kl. 9.30 kører bussen
Kl 09.30 – 11.30 Dagens aktiviteter, ture, leg på stuen eller legepladsen
Kl 11.30 Frokost
Kl 12.30 – 14.00 Aktiviteter, leg på stuen eller legepladsen
Kl 14.00 – 14.30 Vi spiser eftermiddagsmåltid
Kl 14.00 – 15.00 Bussen kommer tilbage
Kl 14.30 Vi leger inde og ude
Kl 17.00 Institutionen lukker – tak for i dag

børnehaven
Trylleskoven