Forældresamarbejde

 

Forældresamtaler
Vi tilbyder forældresamtaler en gang om året, hvor vi taler om barnets trivsel og hvor barnet er i sin udvikling.

Når barnet når skolealderen tilbydes der en samtale med særlig fokus på overgangen til skolen.

Der er endvidere altid mulighed for at afholde en samtale, hvis der er behov enten fra forældre eller fra personale side.

Forældremøder
To gange om året afholdes der forældremøder, et i foråret og et i efteråret

  • Forældremødet i foråret har vi tradition for at holde et fælles møde med Sundby Asyl hvor der kommer en ud og holder et oplæg med relevant   indhold for både personale og forældre.
  • Forældremødet i efteråret holdes i institutionen og handler om vores pædagogiske fokus med udgangspunkt i børnegrupperne, forældresamarbejde og så er der valg til forældrebestyrelsen.

Koloniforældremøde
Et par uger før kolonien holder vi i børnehaven et forældrekolonimøde – her fortæller vi, om de praktiske ting der er omkring kolonien og fortæller lidt om hvorfor vi tager af sted – hvad vi laver dernede osv. Se kolonien

Daglig forældrekontakt
Et godt forældresamarbejde forudsætter en god dialog mellem forældre og personale, derfor er den daglige kontakt om stort og småt vigtig.

I det daglige skal der være en god kontakt, gensidig respekt og information. Vi tilstræber at være lydhøre overfor forældrenes ønsker og behov og opfylde dem i den udstrækning, det er muligt i forhold til børnehavens pædagogik og balancen mellem det enkelte barn og gruppen.