Personale

I Christianhavns Asyl er vi en stabil personalegruppe som er fordelt således:

Hos Lopperne i vuggestuen har vi  ca. 12 børn og 3 medarbejdere ansat. To pædagoger og en medhjælper.

Hos  Krudtuglerne – småbørnsstuen,  har vi mellem ca. 15 børn i alderen 2,6-4 årige og 3 faste medarbejdere ansat. En pædagog og to medhjælper.

Hos Vildbasserne – børnehavegruppen har vi  ca. 18 børn i alderen 4-6 år og tre faste medarbejdere ansat. To pædagoger og en medhjælper der er uddannet friluftsvejleder.

Vi har en flyver-medarbejder der er ansat med 11 timer fast om ugen der hjælper der hvor behovet er størst.

Vi har en køkkenassistent ansat, der laver frokost og eftermiddagsmad til alle børnene.

Herudover har vi også en leder fast i huset dagligt.