Personale

I Christianhavns Asyl har vi en stabil personalegruppe som er fordelt således:

I vuggestuen har vi  ca. 12 børn og 3 medarbejdere ansat. To pædagoger og en medhjælper.

I Krudtuglerne har vi mellem 14-15 børn i alderen 2,6-4 årige og 3 faste medarbejdere ansat. En pædagog og to medhjælper.

I Vildbasserne har vi 18-19 børn i alderen ca. 4-6 år og tre faste medarbejdere ansat. To pædagoger og en medhjælper der er uddannet friluftsvejleder.

Vi har en køkkenassistent ansat, der laver frokost og eftermiddagsmad til alle børnene.

Herudover har vi også en leder fast i huset dagligt.