På tur

Nyhavn-på tur

Vi prioriterer ture ud af huset højt og det at tage på tur er en af hjørnestenene i husets  pædagogik, hverdag og kultur.

Mindre farlig opleves verden, hvis du ved hvordan den ser ud.
Vi har uanede muligheder for at komme ud af huset og få oplevelser på tæt hold. Dels i kraft af vores egen bus, som giver en enorm frihed til at komme ud og udforske verden omkring os. Og dels fordi, vi har den beliggenhed, som vi har, tæt ved volden, midt i et knudepunkt for den offentlige transport og med gå afstand til centrum.

Mere plads til dem der er hjemme
Når en gruppe eller to er ude af huset, er der ekstra plads på stuen og det skaber ro – rum til fordybelse og større nærhed for de børn der er tilbage i huset.

Trivsel og udvikling
Regelmæssige ture med sine gentagelser og overraskelser er et element for børnenes trivsel og udvikling. Her kan børnene sanse og mærke på egen krop – og herigennem bygge et erfaringsgrundlag op.Tur til stranden

Mål eller ej
Turen kan have forskellige mål fx at præsentere børnene for noget bestemt eller undersøge noget sammen, men turen behøver nødvendigvis ikke at have et bestemt formål – bare det at være opdagelsesrejsende og se nye græsgange, kan være mægtig inspirerende.

Fællesskab

Der er en stor socialiserings faktor i det at tage på tur. Det er noget vi gør sammen og at have fælles oplevelser giver også en fælles hukommelse ”kan du huske dengang” og derigennem også et konversationsområde. På tur lærer børnene om empati og om at drage omsorg for hinanden ved fx at vente på hinanden, hjælpe hinanden

Leg
Vi oplever at børnene er rigtig gode til at lege alle mulige forskellige steder – også selv om der ikke er noget legetøj, her stimuleres både fantasi og kreativitet. Turene giver også input og grobund for nye lege hjemme i institutionen.

Tryghed i trafikken
Ved at være på tur lærer børnene reglerne i naturen og det offentlige rum, samtidig får de også skabt en god rutine, der skaber ro og tryghed i trafikken og i transportsituationer.