Småbørnsgruppen

Krudtuglerne
Krudtuglestuen er vores småbørnsstue – her børnene er mellem ca. 2,6 år til ca. 4 år og holder til på 1. sal.

På krudtuglestuen har vi institutionens mellemste børnegruppe, det betyder, at vi ikke forventer at børnene nødvendigvis kan eller skal det samme som når de gå i børnehave. Her er der plads til en middagslur, hvis der er behov for det, såvel som at sutter og bleer for mange stadig er noget der bruges. Dog oplever vi, at mens børnene er Krudtugler sker rigtig meget i deres udvikling, både i forhold til deres selvhjulpenhed, sociale relationer og forståelse for den verden som omgiver dem. Hos Krudtuglerne er der fokus på, at læring og udvikling sker i en veksling mellem planlagte aktiviteter, spontant opstået situationer, leg, kreative aktiviteter og rutinesituationer i hverdagen. Vi er opmærksomhed på, at alle daglige situationer er lige vigtige i forhold til børnenes læring og udvikling, og der reflekteres over, hvordan de daglige situationer tilrettelægges således at der er mulighed for at understøtte børnenes læring og trivsel i de forskellige situationer.

Rum-i-rum
Vores stue består af tre sammenhængende rum (to mindre og et større rum).

Hos Krudtuglerne er der fokus på skabe plads til børnenes leg, både ved at lave rum-i-rum og ved at udnytte de kvadratmeter vi har til rådighed i institutionen. Dette medvirker til at vi kan give de bedste betingelser for, at børnene kan udvikle deres lege.

På krudtuglestuen formår vi at tilbyde mange forskelligartede lege og aktiviteter samtidig, således at børnene kan lege med det der har deres individuelle interesse. På den måde oplever vi, at børnene kan være fordybet i forskellige legegrupper, i hver deres leg, mens de opholder sig rundt omkring på stuen. Derudover har vi fokus på, både at støtte børnene til at udvikle gode relationer og venskaber, samt at nogen børn skal hjælpes i gang med en leg, såvel som at nogen kan have behov for hjælp til at fastholdes i legen.

LegeHos Krudtuglerne er vi opmærksomme på at der skal være balance mellem voksenstyret aktiviteter og fri leg (børnenes egen leg). Pædagogisk arbejde hos krudtuglerne handler ikke kun om de voksenstyrede aktiviteter. Den selvvalgte leg er der, hvor børnene får mulighed for at skabe venskaber, for at udvikle og gennemleve deres egne ideer på egne præmisser – og den voksne skal være klar over, at griber man ”styrende” ind i børnenes frie leg, griber man også ”forstyrrende” ind. Det kræver en god fornemmelse af det pædagogiske personale at gebærde sig over for børnenes fri leg; her er nærvær og interesse nøglebegreber – for observation af børn under fri leg viser os, hvad der er i gære, hvad der interesserer og hvad der er sjovt/svært for det enkelte barn for tiden. På denne måde kan børnenes fri leg give ideer til, hvilke typer af voksenplanlagte og voksenstyrede aktiviteter, der for tiden er meningsfulde. Vi går op i, at lægger mærke til, hvad der optager børnene og følge børnenes spor.

Sprog
På krudtuglestuen er der fokus på at sætte børnene i centrum, dette betyder at den pædagogisk indsats skal give mening for børnene, og at det handler om at møde børnene der hvor de er. Der arbejdes med at ”sætte ord på handling” både når børnene skal udtrykke sig, for eksempel i en situation hvor der er opstået en konflikt, og der skal skabes afklaring om hvad der er sket og hvorfor, heri støttes børnene til at få sat ord på situationen. Ligeledes er vi opmærksomme på at ”sætte ord på handling” når der skal igangsættes en aktivitet, så børnene får en forståelse og forhåndsviden om for eksempel det tema eller den aktiviteter, der skal laves – mens aktiviteten gennemføres, bliver der arbejdet med at udvide børnenes forståelse gennem allerede kendte ord og begreber (gentagelser) og tilføjelse af nye ord, som børnene kan gøre konkrete erfaringer med – der arbejdes med at følge børnenes spor. Det, at der er fokus på sprogudvikling, har stor betydning for børnenes mulighed for at forstå og blive forstået, samtidig med at det har indflydelse på børnenes evne til at udtrykke følelser, grænser og behov.

Udeliv/tur

Vi bestræber os på, at komme ud hver dag uanset vejr. Når børnene har mulighed for at være i, sanse og opleve naturen på alle årstider og i forskelligt vejr, styrkes individuelle, såvel som sociale kompetencer. Vi bruger vores egen legeplads, samt de mange legepladser der er i nærmiljøet. Vi går på oplevelsesture i området, hvor vi taler om hvad vi ser og undersøger udelivs muligheder. Det er også her børnene begynder at få øje på trafikreglerne, og at øve sig i at færdes som en gruppe i trafikken/det offentlige rum.

Kreative aktiviteter

Vi laver forskellige projekter hen over året både korte og længerevarende, dette giver børnene mulighed for at udfolde sig med papir, karton, maling, farver, lim og sakse. Vi har starter gerne med at børnene øver sig i at holde en saks, klippe små og store stumper papir for derefter at kunne klippe efter en streg (dette er en længere proces). Vi har fokus på, at børnene helst skal kunne lave det meste selv når vi beskæftiger os med diverse kreative projekter.

De kreative aktiviteter kan blandet andet indeholder arbejdet omkring højtider og traditioner. For eksempel når vi klipper jule, og – påskepynt eller pynter fastelavnsmasker mm.

Middagslur

På krudtuglestuen sover børnene til middag inde på stuen. De ligger på madrasser på gulvet og falder i søvn til en historie og stille sovemusik. En voksen er altid til stede på stuen, imens børnene sover.

Efterhånden som børnene bliver større, er der nogle der ikke har behov for en lur. De børn som ikke sover leger ofte på vildbassestuen, eller ude på legepladsen imens.

Det er meget forskelligt hvornår børnene ikke mere har behov for en middagslur. Vi samarbejder med forældre omkring det enkelte barns behov for en lur, samt hvornår det er på tide at stoppe med at sove.

Bleskift og toiletbesøg
Bleskift og toiletbesøg er en daglig pædagogisk aktivitet. Der er faste rutiner i forbindelse med bleskift, som er efter frokost og før eftermiddagsmåltidet. Der ud over skiftes børnene naturligvis efter behov.

Børnene hjælper til ved bleskift. De henter fx en ren ble på bordet og smider den brugte i skraldespanden.

Børnene opfordres og støttes i, at sidde på toilettet imellem bleskiftene, samt når de er ved at smide bleen.

Dagens gang hos krudtuglerne
Denne struktur giver et overordnet billede, og bliver naturligvis ikke så slavisk fulgt, at vi ikke kan bryde tidsrammerne, hvis vi er på tur eller godt i gang med anden aktivitet.

Kl 07.00 – 08.00 Åbner institutionen og der er mulighed for morgenmad.

Kl 09.00 – 09.30 Alle børn og voksne er mødt, og der er mulighed for et lille mellemmåltid.

Kl 09.30 – 10.45 Dagens aktiviteter, ture, leg på stuen eller legepladsen.

Kl 10.45 – 11.30 Frokost

Kl 11.30 – 12.00 Blebørnene får en ren ble, gør klar til lur og lagt til at sove med historie og sovemusik.

Kl 12.00 – 14.00 Sove/hviletid. De børn der ikke sover middagslur leger på legepladsen eller på vildbassestuen.

Kl 14.00 – 14.30 Vi spiser eftermiddagsmåltid, ofte bestående af frisk frugt og hjemmebagte boller.

Kl 14.30 Vi leger inde og ude.

Kl 17.00 Institutionen lukker – tak for i dag.