Vuggestuen

Hos lopperne er der 12 vuggestuebørn – 2 pædagoger og en medhjælper.

Hos Lopperne præsenterer vi børnene for aktiviteter, som tager udgangspunkt i det børnene viser interesse for, og fokus er på processen og ikke på produktet. Aktiviteterne foregår i børnenes eget tempo. Det er vigtigt at børnene føler sig trygge i læringsrummet sammen med den voksne. Eksempler på aktiviteter kan være:

 • Sang, sanglege, rim og remser.
 • Læse alderssvarende bøger for børnene og med børnene.
 • Samtaler med børnene om deres dag, deres oplevelser, alt hvad der interesserer dem.
 • Opfordre børnene til dialog og interaktion med hinanden.
 • Vi leger med konstruktionslegetøj, Duplo, træklodser, puslespil og memory.
 • Vi tegner og maler med forskellige typer farver og maling på forskelligt, underlag, eksempelvis papir, pap, sten eller skumklude.
 • Sanselege fx med kartoffelmel og modellervoks.
 • Leger grovmotoriske lege hvor vi opfordre børnene til at bruge hele kroppen.
 • Bagning eller rive gulerødder.

Samling hos Lopperne
Vi har samling på stuen hver dag, og alle børn/voksne henter en pude og sætter sig i en rundkreds og får derved brugt sin krop, og sine sanser. En sangæske med ting, der hver symboliserer en sang eller en sangleg, stilles midt i rundkredsen. Vi starter med ”Godmorgen sangen”, hvor alle børnenes navne bliver nævn og taler om hvilket barn/voksen, der ikke er i vuggestue den pågældende dag. Vi taler med børnene om at det er morgen, at solen er stået op, at det er sommer, det er dejligt vejr og passende påklædning for dagen. Vi får derved indarbejdet natur, udeliv og science i samlingen, hvor vi følger årets gang. Hvert barn får på skift lov til at vælge en ting i æsken. som er udtryk for hvilken sang barnet kan lide. Selv børn uden sprog bliver derved hørt/set og får opfyld sit ønske gennem sit valg af ting. Når alle børn har valgt en sang afslutter vi samlingen og taler med børnene om planerne for resten af dagen.

Sprog
Sprog er en forudsætning for at kommunikere med omverdenen (se læreplanen). Samtaler/ dialoger forgår hele dagen, under de faste rutiner, såsom frokosten, undre planlagte aktiviteter, såsom børnemøde/samling og under leg. Vores opgave er at få børnene til at bruge sproget. Vi arbejder blandt andet med 5 turstagningen, hvor barn/voksen skiftes til at tale og får øvet samtaleteknikken, men vi arbejder samtidig også med at sætte børnene i situationer hvor børnene taler med hinanden, til forskel fra at interviewe børnene. Det gør vi ved at skabe et fælles tredje og fælles reflekterende tænkning, som appellerer til fantasien. Gennem samtale, leg og dialogisk læsning i mindre grupper, sætter vi ord på børnenes forskellige oplevelser.

BOBBY Materialet 1-3 år. En anden af de sproglige aktivtier der bliver brugt i vuggestuen er Bobby Materialet. Materialet lægger op til masser af gentagelser, hvor børnene får mulighed for at tilegne sig modeller for sætningsopbygning og skaber en platform for gode samspil og interaktioner gennem sprogpædagogiske aktiviteter. Gennem materialet får vi også en fornemmelse af de forskellige børns sproglige udviklingsniveau. Disse forskellige former bruger vi i det daglige sprogpædagogiske arbejde, så der skabes et bredt sprogfokus, som kan integreres i alle dagligdagens rutiner og aktiviteter.

Udeliv
Vi vægter udelivet højt (se læreplanen). På ture ud af huset benytter vi meget de muligheder som nærmiljøet byder på:

 • Ture på volden og til nærliggende legepladser
 • Ture langs kanalen i klapvogn eller på gåben
 • Ture til Naturværkstedet og Christiania
 • Ofte biblioteksbesøg for at læse og låne bøger

Måltider
Vi ønsker, at måltidet skal forløbe i en rar atmosfære og møder derfor børnene med forståelse for, hvordan vuggestuebørn spiser og giver hjælp efter behov. De mindste har for eksempel stort behov for at mærke på maden, så det må man gerne.

Alle børn vasker hænder, henter sig en hagesmæk og finder sin faste plads. Dette oplever vi giver genkendelighed og ro. Børnene skiftes til at dele service ud til deres eget bord. Vi sidder ved 3, borde så børn og voksne har mulighed for at tale hyggeligt sammen. Hvert barn øser/hælder op, sender fadet videre og somme tider hjælper de sidemanden. Efter måltidet hjælper børnene med at rydde op: lægger hagesmæk til vask, bærer tallerken og kop hen til rullebordet.

Vi vægter, at børnene får mulighed for at udvikle selvhjulpenhed ved at deltage i alle daglige gøremål. Vi mener, at børnene har brug for en tryg og genkendelig hverdag, hvor de kan bevæge sig ud – erobre verden og komme tilbage til pædagogens tryghed og få mulighed for at bearbejde oplevelser.

Middagslur

I vuggestuen sover de mindste efter behov, da de kan have brug for en lur flere gange i løbet af dagen. De børn som sover middagslur ligger enten inde på stuen eller i krybber/barnevogne på vores terrasse. Når børnene sover på stuen ligger de på madrasser på gulvet og falder i søvn til en historie og stille sovemusik. Der er altid en voksen til stede på stuen, imens børnene sover.

 

Bleskift og toiletbesøg
Bleskift og toiletbesøg er en daglig pædagogisk aktivitet. Der er faste rutiner i forbindelse med bleskift, som er efter frokost og før eftermiddagsmåltidet. Der ud over skiftes børnene naturligvis efter behov.

Børnene hjælper til ved bleskift. De henter fx en ren ble i skuffen og smider den brugte i skraldespanden.

Dagens gang i vuggestuen
Denne struktur giver et overordnet billede, og bliver naturligvis ikke så slavisk fulgt, at vi ikke kan bryde tidsrammerne, hvis vi er på tur eller godt i gang med anden aktivitet.

Kl 07.00 – 08.00 Åbner institutionen og der er mulighed for morgenmad.

Kl 09.30 – 09.45 Alle børn og voksne er mødt, og der holdes samling med sangleg, samtaler og et lille mellemmåltid.

Kl 09.45 – 10.45 Dagens aktiviteter, ture, leg på stuen eller legepladsen.

Kl 10.45 – 11.30 Frokost

Kl 11.30 – 12.00 Alle børn får en ren ble, bliver nusset og lagt til at sove.

Kl 12.00 – 14.00 Sove/hviletid.

Kl 14.00 – 14.30 Vi spiser eftermiddagsmåltid, ofte bestående af frisk frugt og hjemmebagte boller, hertil drikker vi mælk.

Kl 14.30 Vi leger inde og ude.

Kl 17.00 Institutionen lukker – tak for i dag.