Grundlæggende værdier

Vi tager udgangspunkt i Servicelovens §8 samt de pædagogiske diskussionerne vi har haft på vores personaledage og personalemøder. Dette har sammenlagt resulteret i følgende værdigrundlag.

Christianshavns Asyls målsætning er overordnet at skabe en institution med varme, omsorg og glæde, hvor børn får udviklet deres selvstændighed, selvværd og kreative tænkning igennem rutiner, mangeartede oplevelser og udfordringer samt personale der i kraft af deres uddannelse og arbejdsglæde er klædt på til at imødekomme børnenes behov. Vi respekterer det enkelte barns individuelle udvikling og støtter op om den samt lærer børnene at være en del af fællesskabet.

Glæde

Det er vigtigt i vores hus at glæden er med i vores hverdag og lysten til at være sammen er til stede. At vi hilser goddag og farvel, at vi har gode relationer både børn og voksne, at vi kan grine og lave pjat med hinanden.

Omsorg

For os er omsorg at få dækket sine behov fysisk, psykisk og socialt, at føle sig set, hørt, værdsat og holdt af. At give en ren ble eller et varmt knus når behovet er der. At blive støttet i sin nysgerrighed til at udforske, undersøge, eksperimentere og kunne sanse og begribe sin verden med den voksne i sikker afstand.

Nærvær

At vi voksne er opmærksomme på børnene, er sammen med børnene på en anerkendende måde idet vi mener at det er den måde børnene udvikler sig optimalt på. Barnet udvikler selvværd, bare tanken om at jeg er vigtig og dejlig at være sammen med for børn og voksne giver mulighed for gode sociale kompetencer.

Tryghed

At have fælles regler/rammer med en genkendelig hverdag med stabile voksne. At være sikker på at man kan kravle op på skødet eller holde i hånd, hvis noget bliver for hårdt, f.eks. at sig farvel til sin mor og far om morgenen.

Respekt

At vi er lyttende voksne, der tager barnets meninger/ønsker alvorligt og giver barnet mulighed for at vælge. At lære barnet at det er vores kultur at tale pænt til hinanden, respektere hinandens grænser og behandle hinanden med ligeværd. At vi husker på at vi er rollemodeller i vore samvær med voksne og børn.

Tillid

At vi voksne grundlæggende tror på børnene, at de kan og vil.

At børnenes iboende potientaler + stimuli = udvikling. Det giver sejre og mulighed for samspil med voksne og de andre børn.