Børnegrupper

Der er ca. 33 børn i den samlede børnehavegruppe delt i to grupper:

  • Krudtuglerne (1. sal) – her er der mellem 11-15 børn i alderen ca. 2,6-4 år
  • Vildbasserne (stueetage) – her er der 18-22 børn i alderen ca. 4-6 år der kører bus på skift.